Nagrade

N   A   G   R   A   D   E

ZA PRVA TRI MJESTA U SVIM KATEGORIJAMA, ORGANIZATOR DODJELJUJE: MEDALJE I DIPLOME. ZA POBJEDNIKE U KATEGORIJAMA SENIORA/KI , CRNOGORACA/KI I PRIPADNIKA/KI VOJSKE I POLICIJE DODJELJUJU SE PEHARI. 

ORGANIZATOR DODJELJUJE I NOVČANE NAGRADE I TO:

 Muškarci i žene – ukupan plasman

 1.  150 evra
 2.  100 evra
 3.    80 evra
 4.    40 evra
 5.    30 evra

  Takmičari iz Crne Gore – muškarci i žene

 1.    60 evra
 2.    40 evra
 3.    30 evra

  Vojska  i  policija

 1.    60 evra
 2.    40 evra
 3.    30 evra

 Veterani/ke – po kategorijama

 1.  30 evra
 2.  20 evra
 3.  15 evra

Štafetna trka - muškarci i žene

 1. 80 evra
 2. 60 evra 
 3. 40 evra

Napomena:  Takmičar može ostvariti nagradu samo po jednoj osnovi. Nagradu ostvaruju u kategorijama jedino ako imaju najmanje tri prijavljena                                              takmičara po kategoriji.

ELINI TAKMIČARI/KE KOJI BUDU MEDJU PRVA TRI U UKUPNOM PLASMANU DOBIJAJU BONUS UVEĆAN ZA 70% OD OSVOJENE NAGRADE. ELITNIM TAKMIČARIMA SMATRAJU SE TAKMIČARI KOJI IMAJU U POSLEDNJE DVIJE GODINE REZULTAT MUŠKARCI 1:13,00 MIN A ŽENE 1.22,00 MIN.

               Direkcija maratona